zaterdag 9 juni 2012

De zuiverheid voor het huwelijk

(uit: "Famille, berceau de la Chrétienté", bedevaartsboekje van de Pèlerinage Paris-Chartres, pp.66-68)  eigen vertaling, niet letten op eventueel stroef taalgebruik

Overweging
Laat ons vertrekken van een waarheid: of jullie het nu willen of niet, jullie zijn gemaakt om lief te hebben. Of, zoals Sint-Jan ons zegt, “de bron van alle liefde komt van God, want God is Liefde”. Meer nog, deze liefde in God heeft een naam en jullie kennen die, want men houdt niet op over Hem te praten op deze dag van Pinksteren! Ja, het is de Heilige Geest! Hij is feitelijk die liefde tussen de Vader en de Zoon die ons gegeven is op Pinksteren.
Het is dus in de mate waarin jullie leven onder invloed van die Heilige Geest dat jullie God werkelijk kunnen beminnen, maar ook elkaar kunnen beminnen. Voor jullie, dierbare bedevaarders, waarvan de grote meerderheid nog niet is getrouwd, herhaalt zich steeds de vraag: wat met de liefde tussen een jongen en een meisje voor het huwelijk?
Als jullie luisteren naar wat de televisie, de radio, vele tijdschriften en personen rondom jullie allemaal vertellen, dan lopen jullie gegarandeerd met jullie hoofd tegen de muur! Het is daarom dat men niet moet spelen met de grootsheid van de liefde en men de wetten moet kennen die tot haar leiden. Deze wetten laten zich samenvatten in drie kerngedachten: niet te vroeg, niet te snel en niet te dicht!


I.      Om te beginnen niet te snel: vorm eerst jezelf
Het staat vast dat men reeds zeer jong gevoelens kan hebben voor een jongen of een meisje. Maar is dat werkelijk liefde? Besef goed dat het om dat te weten te vroeg is, want de liefde is niet enkel gevoel. Het gaat veel dieper, en om dat waarachtig te doorgronden is  een zekere maturiteit nodig. Er gaat dus wel wat tijd over. Maar wat doet men dan in tussentijd? Simpel, men moet een essentiële tussenstap respecteren: de vriendschap.
Mooie vriendschappen tussen jongens en meisjes zijn mogelijk! De ondervinding bewijst het. Mooie vriendschappen die zuiver zijn, waar er niets impliciets aanwezig is. Zuivere vriendschappen, dat is wat mensen structuur geeft en wat jullie toekomstige liefde vormt. Beste bedevaarders, bouw echte vriendschappen uit tussen jullie onderling en rondom jullie. Profiteer, in de goede zin van het woord, van jullie jeugd, en begin niet te vroeg aan een liefdesrelatie. Alles op zijn tijd.
En onthoud goed deze waarheid: De liefde is het schenken van de eigen persoon aan de andere. Let dus op voor de nemende liefde die erin bestaat van zichzelf te beminnen door de ander. Dat is geen liefde maar egoïsme. En in veel relaties tussen jongens en meisjes vandaag  is het dat wat overheerst. Het is niet verwonderlijk dat het dan slecht eindigt!
Ja, de liefde bestaat erin van zich waarachtig en totaal te geven aan de andere, maar om dat te kunnen moet men eerst zichzelf gevormd hebben. Als het meisje en de jongen onvolwassen zijn, vol fouten en doordrongen van hun eigenliefde, dan kunnen ze niets samen opbouwen in het huwelijk. Want het huwelijk is niet mekaar heel het leven diep in de ogen kijken, het is het samen bouwen aan een thuis. Misschien kennen jullie wel deze mooie zin van De Saint-Exupéry uit het boek “Terre des hommes”: “Liefhebben, dat is niet elk naar de ander kijken, maar samen in dezelfde richting kijken.”

II.    Niet te vroeg, niet te snel: wees geduldig en discreet
De tijd respecteert niet wat men zonder hem doet.  In onze wereld vandaag hebben we een ongelofelijke illusie van reële tijd. Men wil alles onmiddellijk! We hebben onmiddellijke communicatiemiddelen: Facebook, Twitter, MSN, sms,… Alles gaat zeer snel!
Wanneer een jongen en een meisje elkaar ontmoeten op een avondje uit, dan is het al zover: het is grote liefde. Men begint met de betrekkingen, men heeft al verbindingen gemaakt die men achteraf niet meer ongedaan kan maken… Zelfs als jullie al een echte maturiteit hebben en de leeftijd om aan verloving te denken: Niet te snel! Niet te snel met betrekkingen! Er zal een tijd komen voor die zaken. Bewaar de betrekkingen voor hem of haar die de schat zal zijn van je leven, en geef ze niet weg aan de eerste de beste.
Er zijn jongens die verschillende jaren gewacht hebben alvorens aan een meisje te vertellen wat ze voor haar voelden, omdat ze nog niet wisten hoe ze hun leven grondig moesten richten. Ze hebben gewacht, ze hebben niets gezegd, ze hebben niets gedaan dat tot verwarring zou kunnen leiden! Er zijn er daarentegen ook die, ondanks een zorgvuldig opgebouwde relatie, de datum voor de verloving of het huwelijk steeds opschuiven uit angst voor het engagement!
Het is ook voor jullie nodig, jongedames, om geduldig te leren zijn. Vaak willen meisjes heel snel trouwen, té snel, en achteraf hebben ze er zeer veel spijt van. Ze doen ook beter niet het tegenovergestelde, namelijk wachten op de prins op het witte paard, want ze kunnen wel eens heel lang wachten dan… De jongens zullen altijd hun fouten hebben, dat is onvermijdelijk. Enkel zij die trouwen met Onze Lieve Heer in het religieuze leven zullen het voorrecht genieten van een perfecte echtgenoot te hebben.

III.  Niet te vroeg, niet te snel. Maar alstublieft ook niet te dicht: wees voorzichtig
Johannes-Paulus II zei op de WJD tot de katholieke jeugd: “Jullie hebben allen een roeping tot het martelaarschap. Dat zal niet het martelaarschap zijn in het bloed zoals de eerste christenen, het zal het martelaarschap zijn van tegen de stroom in te gaan. Ik denk dan vooral aan de moeilijkheid om zuiver te blijven in vriendschappelijke relaties, ik denk aan de verloofden en de moeilijkheid om te leven in verloving.”
Ja, beste bedevaarders, jullie weten het uit ervaring, de wereld zal jullie niets cadeau geven op vlak van zuiverheid. Geef het dus aan elkaar!
Ja, het is nodig dat de ingesteldheid en de zeden van christenen werkelijk hun naam waardig zijn. Daarom moeten jongens en meisjes leren elkaar te helpen en niet elkaar te doen vallen, hetzij in de vriendschap, hetzij in de verloving.
-          De zwakte van het meisje: haar hart! In haar domineren de gevoelens en de verbeelding, vandaar de moeilijkheid om haar emoties onder controle te houden. Speel dus niet, jongeheren,  met het hart van jonge meisjes. Jullie weten niet welk kwaad jullie hen kunnen doen wanneer jullie je amuseren met hen te doen geloven dat jullie gevoelens voor hen hebben. Hou afstand: niet te dicht en niet te vaak, alstublieft!
-          De zwakte van de jongen: zijn lichaam! In hem domineert de nood aan actie, aan het zichzelf realiseren door iets te doen. Het is daarom dat de Goede God heeft gewild dat zijn liefde voor de vrouw zich sterk uit door het lichaam. Maar de erfzonde heeft alles overhoop gehaald, ook de man heeft het nu moeilijk om zich te beheersen op vlak van kuisheid.
Speel dus niet, jongedames, met het lichaam van jongens. Daag hen niet uit, alstublieft! Jullie hebben enerzijds de mogelijkheden om hen sterk te zuiveren door een houding waardig aan een christenmeisje. Anderzijds hebben jullie de mogelijkheden om hen zwaar onderuit te halen! Het is niet voor niets dat men jullie zegt aandacht te schenken aan de manier waarop jullie je houden, aan de manier van kleden,  aan het niet in de kijker zetten van dit of dat lichaamsdeel, aan jullie manier van gedragen…

Weet dat een goede jongen jullie zal ontvluchten als jullie je niet weten te gedragen. Jullie zullen daarentegen slechte jongens aantrekken die van jullie wensen te bekomen wat jullie uitstralen. Maar als jullie door jullie gedrag de kwaliteiten van jullie ziel weten te veruitwendigen, dan zullen de goede jongens jullie vrijwillig opzoeken omdat jullie hen goed doen, en de slechte zullen ergens anders gaan “jagen”!

Het gevecht voor de zuiverheid en de kuisheid is echt de moeite waard, Claudel toont het heel goed aan: “De kuisheid zal u sterk maken, prompt, alert, doordringend, helder als een trompetstoot en prachtig als de ochtendzon… Jullie zullen je enkele vernederende pleziertjes ontzeggen die tot niets leiden, maar jullie zullen het ijzer en het staal kennen, de vreugde in veiligheid, krijgskunst en atletiek van de overwinning op zichzelf.”

Besef tot slot van deze overweging goed de relevantie van deze zin van de Heilige Pater Pio: “De ware liefde kan niet goedkoop zijn, ze is veeleisend.” Besef ook dat jullie waarschijnlijk beslissingen zullen moeten nemen, keuzes moeten maken en dat jullie misschien niet kunnen blijven leven zoals jullie tot nu toe deden! Velen onder jullie zijn naar deze bedevaart gekomen precies opdat er iets zou veranderen in hun leven! Heb dus de moed, gedurende enkele minuten van stilte, om met de hulp van de Heilige Geest, bron van alle liefde, te onderzoeken wat er moet veranderen na deze bedevaart. Vraag Hem dan om de kracht dit in de praktijk te brengen. En vergeet nooit deze enkele woorden van André Charlier: “De grootste eer die men de jeugd kan brengen is haar zeggen dat ze gewijd is aan de zuiverheid en aan de grootsheid.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten