vrijdag 23 november 2012

Kinderlijk geloof

1. Daar trok weleer een Godsgezant,
door dorp en stad van Engeland,
verkondigde daar Jezus' leer,
bracht menig een ter schaapstal weer.

2. Eens sprak hij voor een kinderschaar
van Jezus, die op 't hoogaltaar
in 't gouden tabernakel woont
en zich aan elk zo minzaam toont.

3. Strak luist'rend zat de lieve jeugd,
op elk gelaat blonk hemelvreugd.
In menig oog een held're traan,
zo innig waren ze aangedaan.

4. De leering eindt - men gaat naar huis.
Een knaapje blijft bij 't missiekruis,
en gaat, als niemand zich meer toont,
de kerk weer in, waar Jezus woont.