woensdag 19 juni 2013

Geestelijk testament van Ernest Van der Hallen

Ik heb Vlaanderen en mijn volk zeer liefgehad; ik heb steeds begeerd God, zijn Kerk en Vlaanderen te dienen. Ik heb getracht een goed kristen te zijn, hoezeer ik helaas ook gedurig gefaald heb in trouw, geloof en liefde. Ik bid al dezen welke ik op een of andere wijze te kort gedaan heb door woord of werk of ergernis, dat zij mij dit zouden willen vergeven. Vooral die ik door mijn leven een steen van aanstoot was, bid ik om vergeving, hopend dat zij mij hun verzoening en hun gebeden niet zullen willen onthouden. Mijn leven was een voortdurend verlangen om goed te zijn, en tevens een ononderbroken vallen in zwakheid en zonde; dies zal God mij willen genadig zijn. De Heer heeft mij meer schoonheid gegeven dan aan wie ook; ik dank Hem hiervoor, en ook voor het leed dat Hij mij niet gespaard heeft.

Ik geloof in God, in Zijn Heilige Kerk en in al wat zij ons voorhoudt, in haar aanbiddelijke mysteries, en in de eeuwige Opstanding.

Ik geloof in Vlaanderen en in de toekomst van mijn volk. Ik heb dit volk willen dienen in schoonheid en liefde.

Ik dank U allen die mijn vrienden waart, om uw trouwe kameraadschap. Gedenk u mijner gij die mij lief geweest zijt, of die misschien een ogenblik van vreugde aan mijn boeken beleefd hebt. Bidt voor mij, want de angst om de dood houdt mij gevangen.

Jezus, wees mijn ziel barmhartig.

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, bescherm mijn volk.

donderdag 14 maart 2013

Habemus papam!

't Was hij of ik. Misschien toch maar best dat het Franciscus is geworden ;-)

Ondanks alle verhalen die nu uit alle richtingen opduiken over het profiel van de Heilige Vader en hoe dat zal wegen op zijn beleid, ben ik van mening dat we moeten vertrouwen op het oordeel van de Heilige Geest. Laat ons nu even afwachten en bidden, zoals onze nieuwe paus onmiddellijk heeft voorgedaan bij zijn verschijnen op het balkon.

Oremus pro pontifice nostro Francisco!

woensdag 13 maart 2013

Genezing van het menselijk hart

Ik was erbij in de basiliek van Koekelberg. Het is mij nog steeds niet geheel duidelijk wat dat Maranathaproject van Mgr. Léonard nu exact is en of het iets is waar ik mij achter kan zetten, maar deze redevoering door de Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine kon ik best wel smaken.

donderdag 17 januari 2013

Citaat

 

De duivel is niet zo lelijk als men hem afschildert. De duivel moet inderdaad wel heel mooi zijn. Hoe zou hij anders de mensen kunnen verleiden en schaden?

Don Camillo

dinsdag 8 januari 2013

Stof tot nadenken

Een vrouw ging met haar kind op de arm naar de gynaecoloog en zei:
"Dokter, mijn eerste kind is amper één jaar oud en ik ben al terug zwanger. Ik wil niet dat mijn kinderen zo snel op elkaar volgen, dat kan ik als moeder niet aan."

De dokter antwoordde:
"Ok, en wat wilt u dat ik daar aan doe?"

Ze zei: 
"Ik wil dat u mijn zwangerschap beëindigt, ik reken echt op uw hulp om mij uit deze moeilijke situatie te halen."

De dokter dacht even na, en na een moment van stilte zei hij tot de vrouw:
"Ik denk dat ik een betere oplossing heb voor uw probleem. En het is ook heel wat minder gevaarlijk voor uw lichaam!"

Ze glimlachte, in de veronderstelling dat de dokter inging op haar verzoek.

Dan ging hij verder:
"Ziet u, om er voor te zorgen dat u niet voor 2 kinderen tegelijkertijd moet zorgen, kunnen we best het kindje dat u daar in uw armen houdt doden. Op die manier heeft u nog een beetje rust voor het andere geboren wordt. Als we er dan toch eentje willen doden, dan maakt het niet uit welk van beide. Er zal hoe dan ook geen enkel risico voor uw lichaam zijn als u het kind in uw armen kiest."

De vrouw keek hem met afgrijzen aan en zei:
"Nee dokter, hoe kunt u zo iets zeggen? Dat is verschrikkelijk! Een kind vermoorden is een misdaad!"

"Ik ben het met u eens," antwoordde de dokter,"maar u leek het wel in orde te vinden, dus dacht ik dat dit de beste oplossing was."
 
De dokter glimlachte in het besef dat hij zijn punt duidelijk had gemaakt. Hij overtuigde de moeder ervan dat er geen verschil is in het doden van een kind dat al geboren is en eentje dat nog in de baarmoeder is. De misdaad blijft hetzelfde.