maandag 18 juni 2012

CitaatOp de weg naar het kruis, mijn kinderen, is alleen de eerste pas moeilijk. De vrees voor het kruis is ons grootste kruis. Wie niet de moed heeft het kruis te dragen, heeft ongelijk.

Uit: H.A.Lunshof, De Duivel in het wondere leven van Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars, p.154

donderdag 14 juni 2012

De kleren maken de... euh... vrouw

Ons-Lieve-Vrouwke van Antwerpen staat er weer heel sjiek bij in de kathedraal. Deze mantel had ik nog nooit gezien, maar ik vind hem wel prachtig!


Boven de Heilige Geest staat: Veni, sponsa mea, [...]veni, coronaberis (Kom, mijn bruid, kom, je zal gekroond worden). Er is een stukje tekst verborgen onder het manteltje van Jezus. Mogelijk "veni de Libano", aangezien deze regel uit het Hooglied komt (Hl. 4, 8), maar daar lijkt me niet genoeg plaats voor te zijn.


zaterdag 9 juni 2012

De zuiverheid voor het huwelijk

(uit: "Famille, berceau de la Chrétienté", bedevaartsboekje van de Pèlerinage Paris-Chartres, pp.66-68)  eigen vertaling, niet letten op eventueel stroef taalgebruik

Overweging
Laat ons vertrekken van een waarheid: of jullie het nu willen of niet, jullie zijn gemaakt om lief te hebben. Of, zoals Sint-Jan ons zegt, “de bron van alle liefde komt van God, want God is Liefde”. Meer nog, deze liefde in God heeft een naam en jullie kennen die, want men houdt niet op over Hem te praten op deze dag van Pinksteren! Ja, het is de Heilige Geest! Hij is feitelijk die liefde tussen de Vader en de Zoon die ons gegeven is op Pinksteren.
Het is dus in de mate waarin jullie leven onder invloed van die Heilige Geest dat jullie God werkelijk kunnen beminnen, maar ook elkaar kunnen beminnen. Voor jullie, dierbare bedevaarders, waarvan de grote meerderheid nog niet is getrouwd, herhaalt zich steeds de vraag: wat met de liefde tussen een jongen en een meisje voor het huwelijk?
Als jullie luisteren naar wat de televisie, de radio, vele tijdschriften en personen rondom jullie allemaal vertellen, dan lopen jullie gegarandeerd met jullie hoofd tegen de muur! Het is daarom dat men niet moet spelen met de grootsheid van de liefde en men de wetten moet kennen die tot haar leiden. Deze wetten laten zich samenvatten in drie kerngedachten: niet te vroeg, niet te snel en niet te dicht!

Waarom? Daarom!


Ik ben 24 jaar oud en dien elke zondag de Mis. Wanneer ik dat vertel dan vallen er vaak enkele mensen spreekwoordelijk van  hun stoel. Het is immers niet meer vanzelfsprekend om misdienaar te zijn, laat staan als jonge twintiger. En toch is het voor mezelf haast een evidentie geworden.

Misdienaar zijn is volgens mij een kwestie van geraakt worden. Zo werd ik geraakt door de manier waarop een zekere priester bij ons in de parochie de Mis deed. Daar straalde iets zodanig plechtigs van uit dat het meteen duidelijk werd dat wat daar op het altaar gebeurde niet zomaar iets alledaags was, integendeel. De drang om daar aan bij te dragen, hoe miniem ook, werd steeds sterker. Tot ik de sprong in het duister waagde en mezelf ben gaan aanbieden als misdienaar. En zo werd een sneeuwbaleffect in gang gezet.